Come again to check out new version

ΑΡΧΙΚΉ » Όροι χρήσης

Όροι χρήσης 

Γενικοί όροι

1. Το «kelly-s.com» παρέχει το περιεχόμενο (προϊόντα, υπηρεσίες, φωτογραφίες, πληροφορίες,  κλπ) "ως έχει". Για τον λόγο αυτό, πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του «Ηλεκτρονικού Καταστήματος», σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

2. Για τη διευκόλυνση των «Χρηστών» τα προϊόντα του «kelly-s.com» έχουν κατανεμηθεί ανά κατηγορία . Κάθε κατηγορία έχει δικά της επιμέρους προϊόντα.

3. Κάθε προϊόν χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό «Κωδικό Προϊόντος» , περιγραφή, κόστος,

4. Η «KELLY'S» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής χρέωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα όμως χωρίς αναδρομική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση οι χρεώσεις γίνονται αφού τις αποδεχθεί ο αγοραστής «Επισκέπτης / Χρήστης» (εφεξής  «Πελάτης»).

5. Η «KELLY'S» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των υπηρεσιών για ειδικές περιπτώσεις (προσφορές εορτών κ.α.). Οι προσφορές ισχύουν ρητά για το χρονικό διάστημα που έχουν ανακοινωθεί και χωρίς αναδρομική ισχύ.

6. Η «KELLY'S» δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο «kelly-s.com» τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών. Υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

7. Η «KELLY'S» δεν ευθύνεται έναντι των «Επισκεπτών/Χρηστών» για την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους όταν κάτι τέτοιο οφείλεται σε υπαιτιότητα του «Πελάτη».

8. Η «KELLY'S» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από «Πελάτες» ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη της «kelly-s.com» ή την προσωρινή αδυναμία παροχής υπηρεσιών.

9. Η «KELLY'S» διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού ή και απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών της σε «Πελάτες» που αποδεδειγμένα έχουν αναμειχθεί σε υποθέσεις εξαπάτησης άλλων «Πελατών» ή άλλες περιπτώσεις απάτης σε σχέση με το ««kelly-s.com»».

10. Η «KELLY'S» προσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες – προϊόντα υψηλής ποιότητας. Δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

11. Το «kelly-s.com» δεν δέχεται απευθείας συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες (πιστωτικές ή χρεωστικές) και δεν διατηρεί αριθμούς πιστωτικών καρτών και κωδικούς ασφαλείας των αγοραστών. Οι «KELLY'S» συνεργάζεται για τις ηλεκτρονικές της αγορές με την https://stripe.com και την PayPal. Οι συναλλαγές προστατεύονται και πραγματοποιούνται  σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγής των εταιρειών αυτών. 

12. Μετά την εξόφληση της παραγγελίας ο πελάτης δέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, παραστατικό πληρωμής και ειδικό σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα με τα προϊόντα που έχει παραγγείλει. 

13. Υπαναχώρηση/Ακύρωση Παραγγελίας: Υπαναχώρηση ή ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει ΜΟΝΟ στις κάτωθι περιπτώσεις:
- Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της παραγγελιάς μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Διαγραφή» που βρίσκεται στο «Καλάθι». Κάνοντας «κλικ» σε αυτόν τον σύνδεσμο αφαιρείται αυτόματα το προϊόν από το καλάθι σας.
- Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση της, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να αναλάβουμε την ακύρωση της παραγγελιάς σας.

14. Η «KELLY'S» διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης οποιωνδήποτε εξόδων που σχετίζονται με πληρωμές μέσω τραπεζικών πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ή γενικότερα πληρωμές online (Paypal).

15. Φορολογικά Παραστατικά πληρωμής (Απόδειξη)

16. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελία την εξόφληση και παραλαβή των προϊόντων, η εταιρεία υποχρεούται στην έκδοση και αποστολή φορολογικού παραστατικού (Απόδειξη)

17. Ολες οι αναγραφόμενες τιμές στο «kelly-s.com» περιλαμβάνουν το ΦΠΑ.

Δικαιώματα του αγοραστή

1. ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Υπαναχώρηση ή ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει ΜΟΝΟ στις κάτωθι περιπτώσεις:
- Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της παραγγελιάς μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Διαγραφή» που βρίσκεται στο «Καλάθι». Κάνοντας «κλικ» σε αυτόν τον σύνδεσμο αφαιρείται αυτόματα το προϊόν από το καλάθι σας.
- Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση της, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να αναλάβουμε την ακύρωση της παραγγελιάς σας.

2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούστε να δικαιολογήσετε τον λόγο για τον οποίο θέλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα. Η επιστροφή είναι αποδεκτή εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής αφορά κάποιο λάθος της επιχείρησης δεν επιβαρύνεστε το κόστος επιστροφής .

Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Η «KELLY'S» συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών.

Η «kell-s.com» συλλέγει προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούνται όταν ο «Επισκέπτης / Χρήστης» εγγράφεται στις υπηρεσίες του.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του «επισκέπτη/ χρήστη» των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγία (ΕΕ) 2016/679 ).

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997) καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για τον λόγο αυτό:

  1 Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1.1 H χρήση της «kelly-s.com» επιβάλλει, σε διάφορες περιπτώσεις, την οικειοθελή συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων από επισκέπτες και χρήστες. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε το όνομά σας και πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να παραγγείλετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, να επεξεργαστούμε μια παραγγελία, να εγγραφείτε ως συνδρομητής προκειμένου να λειτουργήσετε μια ηλεκτρονική υπηρεσία.

1.2 Κατά την επίσκεψη της «kelly-s.com», πέραν της άμεσης συλλογής δεδομένων, είναι δυνατόν να συλλέγονται έμμεσα πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της «kelly-s.com» από εσάς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με τη βοήθεια διαφόρων τεχνολογιών. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε την «kelly-s.com» ή συνδέεστε με μια παρεχόμενη ηλεκτρονική υπηρεσία, μπορεί να καταγράφονται ορισμένες πληροφορίες που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, το είδος του προγράμματος περιήγησης, η ώρα πρόσβασης και οι διευθύνσεις των websites που σας παρέπεμψαν σε εμάς.

1.3 Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η «kelly-s.com» είναι τα ακόλουθα:

1.3.1 Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην «kelly-s.com» χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων μόνο με οικειοθελή εγγραφή ως μέλος στην «kelly-s.com».

1.3.2 Κατά την οικειοθελή εγγραφή του «Επισκέπτη / Χρήστη», ως απλό μέλος στην «kelly-s.com» οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής :

α) Υποχρεωτικές Πληροφορίες

Όνομα

Επίθετο

Ψευδώνυμο

Κωδικός Χρήστη – password

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

β) ΜΗ Υποχρεωτικές Πληροφορίες

Φύλο,

Γενέθλια,

Επάγγελμα,

Χώρα,

Πόλη,

T.K.,

Διεύθυνση,

Σταθερό Τηλέφωνο

Κινητό Τηλέφωνο,

Ιστότοπος.

1.3.3 Πληροφορίες που αφορούν αγορά υπηρεσιών και προϊόντων:

1.3.3.1 Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «kelly-s.com» λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της «kelly-s.com».

1.3.3.2 Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «kelly-s.com» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή,  με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

1.3.3.3 Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τύπο παραστατικού (απόδειξη).

1.3.3.4  Το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» της «kelly-s.com» δεν δέχεται απευθείας συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες (πιστωτικές ή χρεωστικές) και ΔΕΝ διατηρεί αριθμούς πιστωτικών καρτών και κωδικούς ασφαλείας των αγοραστών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συναπτόντων παραγγελία για τις ηλεκτρονικές της αγορές, όσον αφορά την διαδικασία χρέωσης του τιμήματος σε πιστωτικές κάρτες διενεργείται, δυνάμει σχετικής συμβάσεως, από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Stripe με την οποία συνεργάζεται.. Οι πληροφορίες στο στάδιο αυτό και όλη η επικοινωνία  μεταδίδονται/ μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (SSL 128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της «kelly-s.com».

1.3.4 Δεδομένα παραστατικού

Στην περίπτωση που επιλέξετε ως παραστατικό πληρωμής το τιμολόγιο χρειαζόμαστε την Επωνυμία της εταιρείας, ΑΦΜ, και διεύθυνση της έδρας της.

1.3.5 Ηλεκτρονικές Ιντερνετικές Διευθύνσεις (IP Address)

H Ηλεκτρονική Ιντερνετική Διεύθυνση (IP Address) μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός σας Υπολογιστής έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια μέσω του φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser) θα επικοινωνεί με την «Ιστοσελίδα», αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών.

1.3.6 Cookies

1.3.6.1 Η «kelly-s.com» χρησιμοποιεί την τεχνολογία των cookies και ειδικά:

Τα «προσωρινά cookies»(session cookies) για τους παρακάτω σκοπούς:

- Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (log in) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.

- Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της συνήθους εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού»

- Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.

- Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:

- Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

- Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

1.3.6.2 Cookies Επιδόσεων (Google analytics):

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

1.3.6.3 Απενεργοποίηση Cookies

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς και γι' αυτό οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση.  Μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο χωρίς να έχετε επιτρέψει την επέμβαση των cookies, αλλά δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας ή να απολαύσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας, ανατρέξτε στο μενού "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησης (browser).

1.3.7 Ενημερωτικά Δελτία (News letters)

1.3.7.1 Το «Εγγεγραμμένο μέλος» που έχει πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες και μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός συνδρομητής, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα εγγραφεί στα ενημερωτικά δελτία (News letters).

Τα ενημερωτικά δελτία αποστέλλονται από την «Ιστοσελίδα», μέσω του δηλωθέντος από το ίδιο, λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου –e-mail.

Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν περίληψη των τίτλων των νέων νομικών κειμένων που δημοσιεύονται σε αυτήν, περίληψη των τίτλων διαφόρων ειδήσεων της επικαιρότητας με νομοθετικό περιεχόμενο, προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και ενημέρωσης σε ενδιαφέροντα θέματα όπως π.χ. τροποποίηση των όρων χρήσης της «kelly-s.com».

1.3.7.2 Η εγγραφή του χρήστη μπορεί να γίνει:

α. κατά την παραγγελία κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος

β. κατά τη δημιουργία λογαριασμού μέλους

γ. από το ειδικό πεδίο (News letters) στο δεξιό μέρος της «Ιστοσελίδας»

1.3.7.3 Κατά την εγγραφή του χρήστη στην λίστα συνδρομητών, η εταιρία μας συλλέγει το ονοματεπώνυμο και το email που παρέχεται από τον χρήστη.

1.3.7.4 Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις (News letters) από την «kelly-s.com» δίνεται η δυνατότητα απεγγραφής, που μπορεί να γίνει μέσα από οποιοδήποτε email έχει λάβει ο χρήστης χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του Κωδικό Διαγραφής για διαγραφή από τη λίστα παραληπτών. Ο Κωδικός Διαγραφής βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε αποστελλόμενου ενημερωτικού δελτίου. Ο Κωδικός τίθεται στη ειδική φόρμα εγγραφής/διαγραφής News-Letters  από τη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων της «kelly-s.com».

1.3.7.5 Η υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (News letters) μετά την 25-5-2018 με την εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) θα είναι διαθέσιμη μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες και μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργοί συνδρομητές. Για τη συνέχιση αποστολής ενημερωτικών δελτίων (News letters) μετά την 25-5-2018 στους ενεργούς εγγεγραμμένους συνδρομητές, απαιτείται η ρητή έγγραφη συναίνεσή τους.

 

2 Χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H KELLY'S είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο δικτυακό τόπο της «kelly-s.com» για την παροχή διαφόρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή για λόγους ενημερωτικούς, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και για σκοπούς μάρκετινγκ.

2.1. Η «kelly-s.com» χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των «Επισκεπτών / Χρηστών» και «Εγγεγραμμένων Μελών»  για τους γενικούς λόγους:

• την ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.

• για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια επίσκεψης / χρήσης από μέρους σας, του δικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα για την παροχή περιεχομένου που σας ενδιαφέρει ή για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας.

• για την υποστήριξη των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει από τη KELLY'S μέσω του δικτυακού τόπου της «kelly-s.com», όπως για παράδειγμα για την ειδοποίησή σας σχετικά με ενημερωμένες εκδόσεις ή διορθώσεις.

• την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες  που διατίθενται από και μέσω της «Ιστοσελίδας» και αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς ή για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

3 Διασυνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους και προς εφαρμογές τρίτων

Ο δικτυακός τόπος είναι δυνατόν να επιτρέπει την αλληλεπίδραση με άλλα websites στα οποία ενδέχεται ο επισκέπτης / χρήστης να έχει λογαριασμούς (όπως για παράδειγμα το Facebook ή άλλα sites κοινωνικής δικτύωσης) και να παρέχει διασυνδέσεις ή ενσωματωμένες εφαρμογές τρίτων. Η εκ μέρους σας χρήση των εν λόγω διασυνδέσεων και εφαρμογών, υπόκειται στις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω websites, και η KELLY'S δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε και για το περιεχόμενό τους.

 

4 Δήλωση Εχεμύθειας – Προσωπικά δεδομένα

4.1 Η παρούσα δήλωση αφορά στο δικτυακό τόπο της «kelly-s.com». Όταν αποσταλεί ένα αίτημα online, η πληροφορία που παρέχεται από τον επισκέπτη / χρήστη, χρησιμοποιείται για να απαντηθεί ηλεκτρονικά από την KELLY'S η ερώτησή του χρήστη. Οι αιτήσεις που συμπληρώνει και η ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνει έκαστος επισκέπτης / χρήστης θεωρούνται απόρρητες.

4.2 Η KELLY'S δεν μεταβιβάζει το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και εφόσον επιτάσσεται από το νόμο, εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θίγει τη KELLY'S. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:

α) προστατεύσει η «Εταιρεία» τα δικαιώματά της και την περιουσία της,

β) προστατευθεί η «Εταιρεία» ενάντια στην κακή ή στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτυακού τόπου της «kelly-s.com» και

γ) προστατεύσει η «Εταιρεία» την προσωπική της ασφάλεια ή την περιουσία των επισκεπτών /χρηστών και του κοινού της.

4.3 Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου, όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες, καθώς επίσης και η διεύθυνση IP, θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Το προσωπικό της «Εταιρεία» μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστεί το ηλεκτρονικό μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό της τμήμα. Επίσης, αν κάποιος επισκέπτης / χρήστης ζητήσει από έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της KELLY'S να τον βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών, το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του επισκέπτη / χρήστη, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και των μηνυμάτων του.

4.4 Τα στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και τα στοιχεία των συναλλαγών των επισκεπτών / χρηστών θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι επισκέπτες / χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την KELLY'S και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες, οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας ,στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.

4.5 Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στον δικτυακό τόπο της «kelly-s.com» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

4.6 Η «kelly-s.com» δεσμεύεται να μην προβεί σε δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των «Εγγεγραμμένων Μελών» της «kelly-s.com» σε κανένα τρίτο πρόσωπο ή φορέα.

4.7 Η «kelly-s.com» μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των «Εγγεγραμμένων Μελών» της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :

•  Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την «kelly-s.com» καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των «Εγγεγραμμένων Μελών» της. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την «kelly-s.com» έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τα «Εγγεγραμμένα Μέλη» της «Ιστοσελίδας» καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την «kelly-s.com».

• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (νομοθεσία για την άρση του απορρήτου επικοινωνιών N.2225/1994).

4.8 Η «kelly-s.com» δεσμεύεται να παρακολουθεί, επιβλέπει, και να γνωστοποιήσει ενδεχόμενη διαρροή δεδομένων (από την στιγμή που θα γίνει αντιληπτό και εντός 72 ωρών στην αρχή προστασίας) στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

5 Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

5.1. Ασφάλεια δεδομένων

Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της KELLY'S. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η KELLY'S έχει επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η KELLY'S  έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των «Εγγεγραμμένων Μελών», είναι ασφαλείς και απόρρητες.

5.2  Τεχνικά Μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η «kelly-s.com» χρησιμοποιεί τεχνολογία πιστοποιητικού ασφάλειας (SSL - Secure Sockets Layer Certificate) του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης COMODO. Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή του χρήστη (on-line session) με την ψηφιακή πλατφόρμα της «Ιστοσελίδας», όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit .

Ευαίσθητα δεδομένα όπως «Κωδικοί Ασφαλείας» (passwords) κλπ, κρυπτογραφούνται με ισχυρές μεθόδους Κρυπτογράφησης (Encryption) και Ψευδωνυμοποίησης (Pseudonymisation) και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer - DPO).

5.3  Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των «Επισκεπτών / Χρηστών» και «Εγγεγραμμένων Μελών» που συλλέγει  η «kelly-s.com» κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου της «kelly-s.com».  Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των «Επισκεπτών / Χρηστών» και «Εγγεγραμμένων Μελών» της «kelly-s.com» και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της KELLY'S.

5.4 Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «Εταιρείας» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο «Επισκέπτης / Χρήστης» και «Εγγεγραμμένο Μέλος» των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της «kelly-s.com» στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

5.6 Η «kelly-s.com» δίνει το δικαίωμα στα «Εγγεγραμμένα Μέλη» να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία της «kelly-s.com» ή μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεση που έχει δώσει για χρήση των προσωπικών του δεδομένων με επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών.

5.7 Ο επισκέπτης / χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

5.8 Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στην εταιρία με email και πρέπει να περιέχουν απόδειξη της ταυτότητας του αιτούντος, καθώς και αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Η εταιρία απαντά εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του ενημερώνει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων κοινοποιείται από την Εταιρία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

5.9 Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων των παραπάνω όρων , επισκέπτης / χρήστης, υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του να υποβάλλει μέσω e-mail στην εταιρία καταγγελία στην οποία να αναφέρει:

(α) την ταυτότητά του, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό δημόσιας αρχής,

(β) τα ειδικότερα προσωπικά δεδομένα που αφορά η καταγγελία του, επισημαίνοντας και την ιστοθέση που βρίσκονται αυτά αναρτημένα,

(γ) στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας του.

5.10 Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί δεσμευτικό συμβατικό όρο πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου και η προδικασία αυτή αφορά τους χρήστες, οι οποίοι εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα αποδέχονται τη δεσμευτικότητά της.

Ασφάλεια

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του «επισκέπτη/ χρήστη» των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγία (ΕΕ) 2016/679 ).

Η «kelly-s.com» χρησιμοποιεί τεχνολογία πιστοποιητικού ασφάλειας (SSL - Secure Sockets Layer Certificate) του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης COMODO. Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή του χρήστη (on-line session) με την ψηφιακή πλατφόρμα της «Ιστοσελίδας», όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit .

Ευαίσθητα δεδομένα όπως «Κωδικοί Ασφαλείας» (passwords) κλπ, κρυπτογραφούνται με ισχυρές μεθόδους Κρυπτογράφησης (Encryption) και Ψευδωνυμοποίησης (Pseudonymisation) και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer - DPO).

 Οι δημιουργοί φωτογραφιών ως πρωτοτύπων έργων του πνεύματος σύμφωνα με την διάταξη 2§ 1 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης – Παρισίων , του άρθρου 2 § 1  του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα και της Οδηγίας 93/98 ΕΚ, έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάζεται αυτοδίκαια (κατά το άρθρο 32 § 2 του Ν. 2121/93, όπως ισχύει σήμερα) στην «Εταιρεία» το περιουσιακό δικαίωμα και το σύνολο των εξουσιών τους επ’ αυτού σχετικά με κάθε φωτογραφία που θα δημιουργούν και  έχουν αποδεχθεί ότι η «Εταιρεία» θα έχει την πλήρη εκμετάλλευση των έργων αυτών χωρίς περιορισμό καθώς και τα δικαιώματα τροποποίησης, αναπαραγωγής, ένταξης και πολλαπλασιασμού για όλη την διάρκειά της (άρθρο 9 της Συνθήκης WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 3184/2003 – ΦΕΚΑ’ 228/26.09.2003, 12 της Συμφωνίας TRIPS για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2290/1995 [ΦΕΚ Α’ 28] καθώς και το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98.

Πολιτική για τα Cookies


.1. Η KELLY'S τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της «Ιστοσελίδας». Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μπισκότα, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.

2. Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookie);
Tα ηλεκτρονικά μπισκότα είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

3. Χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας Cookies;
Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων ηλεκτρονικών μπισκότων με κύριο σκοπό να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας πιο λειτουργική και προσφιλέστερη προς τους χρήστες μας. Χρησιμοποιούνται μόνο cookies για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της «kelly-s.com» και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της

4. Τι είδη Cookies χρησιμοποιούμε.

 Η «kelly-s.com» χρησιμοποιεί την τεχνολογία των cookies και ειδικά:

Τα «προσωρινά cookies»(session cookies) για τους παρακάτω σκοπούς:

- Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (log in) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.

- Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της συνήθους εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού»

- Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.

- Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:

- Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

- Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

Cookies Επιδόσεων (Google analytics):

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 

5. Τι είδη Cookies δεν χρησιμοποιούμε.
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικά της cookies και δεν κάνει χρήση οποιουδήποτε cookie, που προέρχεται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά, δεν χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.

6.Απενεργοποίηση Cookies

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς και γι' αυτό οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση.  Μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο χωρίς να έχετε επιτρέψει την επέμβαση των cookies, αλλά δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας ή να απολαύσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας, ανατρέξτε στο μενού "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησης (browser)

7. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης Cookies.
Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδα μας τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η εταιρία μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.
Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:
Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.
Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών.

8. Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές
Πως Δίνετε τη Συγκατάθεσή σας για την Αποδοχή της Παραπάνω Χρήσης Cookies από Μέρους μας; Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της «kelly-s.com» λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση από μέρους μας cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της «Ιστοσελίδας» και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός της «Ιστοσελίδας» ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

Τρόποι πληρωμής

ONLINE τρόποι

 1. Πιστωτικές η χρεωστικές κάρτες μέσω πλατφόρμας για τις ηλεκτρονικές αγορές Stripe
 2. PayPal

ΆΛΛΟΙ τρόποι

 1. Κατάθεση στην τράπεζα ALPHA bank μέσω IBAN: GR2501405520552002002005203 Account holder: G.M.GAFIYATULLINA
 2. Πληρωμή με μετρητά η κάρτα με Pick-up από το φυσικό κατάστημα KELLY'S

 

Έξοδα Αποστολής

 1. Οι αποστολές γίνονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός αργιών
 2. Οι αποστολές είναι δεκτές μόνο εντός Ελλάδας
 3. Οι αποστολές για τις παραγγελίες άνω των 55 ευρώ είναι δωρεάν
 4. Οι αποστολές για τις παραγγελίες κάτω των 55 ευρώ χρεώνονται 2 ευρώ
 5. Οι αποστολές γίνονται μέσω ELTAcourier Πόρτα-Πόρτα και ο χρόνος παράδοσης είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες για όλη την Ελλάδα και 1-5 εργάσιμες ημέρες σε δυσπρόσιτες περιοχές 

Επιστροφές και Αλλαγές

 1. Μπορείτε να μας επιστρέψετε το προϊόν που δεν επιθυμείτε εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που παραλάβατε.
 2. Πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και να περιλαμβάνεται στο δέμα η απόδειξη αγοράς. Όλα τα εμπορεύματα πρέπει να έχουν όλες τις ετικέτες που επισυνάπτονται. Εξαιρούνται από τη διαδικασία επιστροφών & αλλαγών τα σκουλαρίκια και κορμάκια για λόγους υγιεινής.
 3. Τα έξοδα αλλαγής επιβαρύνουν τον πελάτη και ανέρχονται στα 2 ευρώ
 4. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μέσα σε 7-10 εργάσιμες ημέρες μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό σας.
 5. Η αποστολή για την επιστροφή του δέματος γίνεται αποκλειστικά μέσω της Eλτά Courier (Πόρτα-Πόρτα) με χρέωση παραλήπτη.
 6. Εάν λάβετε ένα ελαττωματικό προϊόν παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο:  info@kelly-s.com αναφέροντας όλες τις λεπτομέρειες προκειμένου να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε πώς θα προχωρήσουμε με την επιστροφή.

 

Αποκλεισμός εγγυήσεων

ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ:
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ". ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η KELLY'S ΚΑΙ Η <<kelly-s.com>> ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΟΥΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟΥ ΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΛΟΓΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Η KELLY'S ΚΑΙ Η «kelly-s.com» ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΟΤΙ
(i) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ,
(ii) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ, ΕΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ,
(iii) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ,
(iv) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ Ή ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ
(v) ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ. Η ΛΗΨΗ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Ταυτότητα επιχείρησης

 • Επωνυμίαl: KELLY'S Souvenir & Gift shop GAFIYATULLINA GELIYA ΤΟΥ MEDHAT 
 • ΑΦΜ: 145722580
 • ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 • Έδρα: ΠΛ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ
 • Αριθμός ΓΕΜΗ: 146664303000

Ευχαριστούμε για την κατανόηση